Aplikacje a polityka Google

06.03.2019

Aplikacje iConsole, iRunning, iBiking, FIThiWAY a polityka Google:

W związku ze zmianą polityki Google dotyczącej usługi Google Maps niektóre funkcjonalności tych aplikacji, wykorzystujące technologię map Google zostały zmienione bądź ograniczone. Jedną z funkcji która została aktualnie wyłączona jest tzw. Google Street View, widok wirtualnej wycieczki nie jest obecnie dostępny dla wyżej wymienionych aplikacji. Producent oprogramowania chce zapewnić klientowi końcowemu jak najlepsze doświadczenie dlatego stara się usprawnić „spacer po mapie” w nowej aplikacji iConsole+training.

Zapraszamy do poprania nowej aplikacji:

IC+Training iOS

IC+Training Android