Świadectwo AEO – z myślą o naszych partnerach handlowych

Świadectwo AEO – z myślą o naszych partnerach handlowych.

09.02.2010 


Dnia 26 stycznia 2010 roku firma nasza otrzymała świadectwo AEO.
Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Świadectwo AEO daje rękojmię przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego przy dokonywaniu międzynarodowych transakcji.
Status AEO odnosi się do podmiotów zaangażowanych w operacje celne, a więc m.in. do producentów, prowadzących składy celne, przewoźników, spedytorów, importerów oraz eksporterów.
Otrzymanie przez firmy certyfikatu AEO jest potwierdzeniem, zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla ich kontrahentów, że są wiarygodnymi partnerami dla administracji celnej Unii Europejskiej. Logo AEO, którym mogą posługiwać się przedsiębiorcy po uzyskaniu certyfikatu AEO, to również informacja, że z taką firmą można bezpiecznie zawierać wszelkie porozumienia handlowe i jest to najlepszy partner do współpracy.
Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO stanowi przywilej znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów.
Powszechnym staje się, że kontrahenci preferują współpracę z podmiotami AEO lub wymagają uzyskania takiego statusu od swoich partnerów biznesowych. Wynika to z faktu, że im więcej podmiotów AEO włączonych jest w międzynarodowy łańcuch dostaw (tj. podmiotów zaufanych dla organu celnego), tym większa gwarancja bezpieczeństwa przepływu towarów w tym łańcuchu, a tym samym większa przychylność organów celnych.