Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

____________________

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


ABISAL Sp. z o. o. (numer BDO 000004835) stosownie do zapisów art. 41 i 42 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) informuje Klientów, iż z chwilą zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej sieci sprzedaży, istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie firmy tj. przy ul. Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom. Jeżeli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je zgodnie z wymogami przepisów usunąć oddzielnie, przy czym istnieje również możliwość oddania w/w w siedzibie firmy.

____________________

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

* Informacja dla użytkowników produktów o opakowaniach i produktach opakowaniowych w zakresie przewidzianym przez art. 42
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

>>zobacz informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych<<

____________________

>>CERTYFIKAT REALIZACI OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZSEIE I BATERII 2022<<

>>CERTYFIKAT WYKONANIA PUBLICZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ZSEIE I BATERII W ROKU 2021<<

>CERTYFIKAT WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZSEIE I BATERII 2021<