Politika ochrany soukromí a nakládání se soubory cookies

Politika ochrany soukromí a nakládání se soubory cookies

Politika ochrany soukromí a nakládání se soubory cookies

 

Co to jsou soubory „cookies”?

Pod pojmem soubory „cookies” se rozumí informatická data, především textové soubory, ukládané v koncových zařízeních uživatelů, určená k využívání webových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním preferencím. „Cookies” obvykle obsahují název webových stránek, z nichž pocházejí, dobu svého uložení v koncovém zařízení a unikátní číslo.

 

K čemu se používají soubory „cookies”?

K čemu se používají soubory „cookies”? Soubory „cookies” se používají k uzpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci využívání webových stránek. Používají se také pro vytvoření anonymních, celkových statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé využívají webové stránky, což umožňuje vylepšit jejich strukturu a obsah, bez personální identifikace uživatele.

 

Jaké soubory „cookies” využíváme?

Používají se dva druhy souborů „cookies” – „dočasné” a „trvalé”. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají v zařízení uživatele do odhlášení se z webových stránek nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu určenou parametry souborů „cookies” nebo do chvíle, než je uživatel ručně odstraní.
Soubory „cookies” využívané partnery operátora webových stránek, především uživatelů webových stránek, podléhají jejich vlastní politice ochrany soukromí.

 

Obsahují soubory „cookies” osobní údaje?

Osobní údaje shromažďované za použití souborů „cookies” mohou být sbírány výhradně pro provádění určených funkcí ve prospěch uživatele. Takováto data jsou zašifrována způsobem, který neoprávněným osobám znemožňuje přístup k nim.

 

Odstraňování souborů „cookies”

Standardní software sloužící k prohlížení webových stránek připouštějí umisťování souborů „cookies” do koncového zařízení. Toto nastavení může být změněno tak, aby byla zablokována automatická podpora souborů „cookies” v nastavení webového prohlížeče nebo abyste byli informování o každém jejich zaslání na zařízení uživatele. Detailní informace o možnosti a způsobech správy souborů „cookies” jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
Omezení politiky využívání souborů „cookies”, může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

 


Autorské práva


Publikované materiály jako jsou texty, fotografie, loga a další , jsou předmětem autorského práva.


Odpovědnost

Společnost Abisal nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající za zneužití obsahu na stránkách a za použití daného obsahu na webu . Také si vyhrazuje právo na chyby  a možné změny na stránce .